»
Bilder Kjøglum Valdet
«

Bildene er tatt fra motsatt bredd og mot Kjøglumvaldet. Bildene starter ved øvre grense og slutter ved nedre.