»
Laksebørsen
«

Laksebørsen med statistikk ligger per dags dato på Namsenvassdraget sin egen hjemmeside. Børsen er noe tungvint å manøvrere i. Men for å finne vårt vald gjør følgende:
* Øverst venstre er det en nedtrekksmeny som heter  – Hele elva -, Trykk på denne.
* Skroll nedover til du finner valdet: Søråa Råum/Romstad, velg denne.
* Så er det bare å navigere i denne.

Laksebørsen finner du ved å trykke her: Laksebørsen