»
Tips og triks ved fiske på Raaum & Kjøglum valdet.
«

Til laksefiskere  på Raaum Gaard/Kjøglumvaldet

Søraa er en lille lakseelv der løber igennem Høylandet og er lakseførende på ca. 13km.  Elven er en del af Namsenvasserdraget. Raaum valdet er det øverste laksevald i Søråa og ca. 2,5 km lang med masser af rigtige gode standpladser for både stor laks og mindre laks. Det er vigtig, at man ikke lader sig snyde af elvens størrelse. Elven har en rigtig god bestand af store laks, og fisk over 10 kg er ikke unormalt. Udover laksen, er der rigtig mange havørreder og bækørreder. Storlaksen kommer allerede op i starten af Maj og bliver ved med at komme helt til slutningen af sæsonen. Mellemlaksen og grilsen, er at finde fra slut juni og sæsonen ud, det samme gælder for havørrederne. Da elven er en flomelv og ikke reguleret, er vandstanden meget forskelligt. Elven er fiskbar fra 80 kubik og helt ned til 8, dog er det bedste fiskeri mellem 12 og 40 kubik og helst på stigende eller faldende vand.

Valg af grej:

Ved høj vandføring er en let tohåndsstang at fortrække (11-13 fod klasse 6-8) eller en kraftig enhåndsstang (9-10 fod klasse 7-9) Ved fiskeri i starten af sæsonen, hvor og elven er kold, er let synkeline at fortrække og kraftig forfangsspids 0,30 til 0,40 mm, da man udelukkende fisker på store laks. Når elven falder slut juni og temperaturen stiger i elven, er det rigeligt med en enhåndstang (9 fod klasse 5-7) og flydeline er at fortrække. Ved lav elv kan man med fordel, gå ned i forfangsspids men man skal være klar over at der stadig er masser af storlaks i elven. Peter Birk Christensen, fangede en laks i juli 2013 på 13,2 kg i Hjalkdal på en 9 fod kl.5 og 0.25 spids. Det tog 1 ½ time og fisken blev landet i fossen.

Valg af fluer:

Først på sæsonen er tubefluer at fortrække, 2-5 cm i farverne sort/blå (sillen) sunray shadows, fluer med sort/orange Gerne med conehead. Når elven falder og temperaturen stiger er det vigtig, at man kommer ned i størrelse. Små dobbelt kroget fluer str. 8-12 er ikke for småt, samt små rørfluer 1-3 cm. Fluer med sort vinge går man aldrig galt med i Søråa. Hitch og bomber kan være yderst effektiv ved sommerfiskeri, specielt helt små hitch fluer.

Pladserne Raaum valdet:

1. Øverste plads Raahøla på Raaum valdet nedenfor stillevadnet, hvor elven slår en stort sving. Pladsen kan være svær at fiske med flue, da strømmen kører meget rundt. Når man starter sit fiskeri der, er det vigtig at man ikke går direkte ned til poolen. Der hvor man kommer ned, øverst på pladsen, er der en lille sandbanke der skal man helst ikke gå ned og starte, da det er en lakseplads og man skræmmer laksen. Start fiskeriet ved skiltet, hvor Raaum valdet starter, gå gerne ud i vandet og kast ind fluen ind mod egen bred. Laksen kan også god lide, at stå helt oppe i det stærke strøm. Nede midt i poolen, ind mod egen side, ligger der en stor sten, den holder som regel laks, men den kan være rigtig svært og få den til at tage der. I bunden af poolen helt over ved den anden side, er en fast plads, som næsten altid holder laks. Når den er på gang, kan den være rigtig svær at nå, og sætter store krav til ham der kaster.

2. stykke ned mod broen øvre Gammelråmoen, er strømmen kraftig og rigtig svær at fiske. Men det kan godt betale sig, at fiske de små blanke partier af, da der nemt kan stå både havørreder og grilser der.

3. Raamoen , er nok en af de pladser, hvor der bliver taget flest laks og det er en af de bedste storlaksepladser. Start fiskeri lige neden for broen, da laksen kan stå hele vejen ned. Husk at fiske helt ned til det nederste af kulpen også ind i stryget. Vær forberedt på at storlaksen vil gå igennem stryget. Nedre del af Romahølen fisker bedst, når den store sten ude midt i, er dækket med vand. Sørg for at fiske egen side, da der tit står laks på egen side af stenen. Laksen vil gerne stå omkring eller over den store sten.

4. Arne kulpen fisker bedst ved høj vandføring, da laksen ellers tager turen rundt om øen. Ved den rigtige vandføring, skal man bestemt ikke springe over denne plads, da den med sikkerhed vil holde fisk.

5. Beshøla er en super fin flue kulp, som næsten altid holder laks og havørred. Sørg for at starte fiskeriet helt oppe i det stærke strøm. Øverst oppe i kulpen, på modsatte side, er der en blank plet, hvor der næsten altid står fisk. Sørg for at fiske helt ind til egen side, da laksen kan stå helt inde der.

6. Mortens kulp når man følger elven fra beshøla og ned, kommer der en lille ø i egen side. Neden for øen ligger der nogle kæmpe stor sten i vandet, der starter kulpen. Laksen kan stå hele vejen ned og det kan være en rigtig god grilse og havørred plads. Husk, det kan være rigtig godt at fiske neden fra kulpen ned mod jelkdalen. Fisk de små blanke partier, da der både kan stå havørreder og grilser der.

7. Jelkdalen er nok en af de mest spændende flueplader og fiske, da den næsten altid holder både små og store laks. Start fiskeriet helt oppe og bevæg dig meget forsigtig, da man nemt skræmmer fisken her. Laksen kan stå hele vejen ned igennem kulpen. Vær klar på, hvis storlaksen tager, kan man nemt ende i fossen.

8. Fossen kan være svær at fiske med fluen, men man kan gå ned og stile sig på øen nedenfor, hvis der ikke er for meget vand. Fossen holder næsten altid fisk, men kan være svære at komme til. Når man kan komme til at fiske brekket, er det en super plads til både hitch og bomber, her står der rigtig mange havørreder og laks.

9. Ca. 100m neden for fossen, kommer der en lille ø dette er også en super plads både efter havørreder og laks. Mange af fiskene står over i modsatte side under træerne.

10. Råm rock er ikke for folk med dårlig hjerte, da pladsen ikke er for stor, og der er ikke ret meget plads til at fighte laksen på. Laksen kan stå hele vejen ned igennem kulpen. Når laksen er på gang er den nederste del af kulpen en sikker plads. Der stopper han for at hvile, sørg for at fiske helt ned og fisk egen side, vær klar på at også her, vil storlaksen forsøge at gå ned over stryget. Det kan være rigtig svært, at følge ham her.

Kjøglum Valdet:

Valdet blev først åbent op for udlejning i 2014, ellers har det var forbeholdt de lokale, så kendskabet til stykket er ikke så stort. Det jeg har set og fisket der er, at dette er et meget meget lovende vald, med masser af standpladser, hvor laksen vil stoppe. Valget af grej og fluer er det samme som Raaum valdet, da elven er af samme størrelse. Valdet er ca. 1,5 km langt hvor der er 6 kulper/stykker, hvor der holder laks. Stykket er lidt længere i forhold til Raaum valdet, så der er rig mulighed for at få et godt langt træk med fluestangen.

Pladser Kjøglum valdet:

1. Den første plads på stykket er allerøverst oppe, hvor stykket starter(udløb af bækken) Vi kalder pladsen litlåa brekket. En super lækker flue plads, som helt sikkert vil holde både laks og havørreder, specielt når de lige er kommet op over brekket. En hitch i sommerhalvåret vil ikke være noget dumt valg, på denne plads.

2. Næste plads man kommer til, er det stor sving neden for litlåa brekket, vi kalder det store brekket. Start fiskeri helt op i det stærke strøm og fisk ned mod det store brek. Laksen kan stå hele vejen ned mod brekket, med sørg for at fiske egen side godt af, da der er pladser helt ind i egen side. Selv brekket er en klassisk lakse og havørred plads, hvor de vil stille sig når de er på gang.

3. Nedenfor stor brekket kommer der et langt lige stykke, vi kalder det betong muren. Start fiskeriet lige neden for brekket og fisk ned til næste brek. Strøm renden løber i egen side, hvor der er masser af store sten som vil holde laks. Igen, fisk fluen helt ind til egen bred da der er masser af rigtig gode stand pladser i egen side. Et rigtig dejligt flue parti, hvor man kan få et rigtig langt fisketræk.

4. Nedenfor beton muren slår eleven et sving. På modsatte side ligger der er en gård, hvor der ligger et stort klippestykke ude i vandet, vi kalder pladsen for klippen. Start fiskeriet oppe ved det stærke strøm, her er strøm renden på modsatte side. Ud for den store sten, er der en fast storlakse plads, hvor der hvert år bliver landet stor laks.

5. Nedenfor klippen kommer lejrbålspladsen, hvor lavoen står, vi kalder den pladsen. Her bliver der også hvert år landet stor laks af de lokale. Start fiskeriet oppe ved øen, strømrenden løber ved den modsatte bred, hvor der er flere faste pladser der holder laks. Ca. 20m nedstrøms lejrbålet, er der en rigtig god plads ved modsatte bred, det er det første sted laksen stopper, efter den er kommet op over stryget.

6. Nedenfor pladsen kommer der et langt styg, som føre ned til den plads vi kalder langhølen. Start fiskeriet der, hvor der kommer et lille bæk udløb. Her løber strømrenden i egen siden, så husk at fiske helt ind til egen, der er næsten standpladser her hele vejen ned til hvor stykket slutter.

Dette er udelukkende mine observationer og erfaringer omkring Raaum valdet/Kjølum. Håber det er noget i kan bruge til noget. Husk laksen er ikke svær og fange, det kræver bare man er på rette tid og sted.

Knæk og Bræk

Morten Deleuran